ParkFarmFisheries 01525 229140

Goromo

Goromo

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £495.00 Sale

Type: Goromo 

Breeder: Oofuchi

Age: Nissai 

Size: 40cm

Sex: Female