Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Marutan Kohaku

Marutan Kohaku

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £1,950.00 Sale

HQ Marutan Kohaku

Breeder: Marusei

Age: Sansai

Size: 64cm

Gender: Female

Stutus: For sale

Comments: High class Beni on this koi.