Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Goshiki

Goshiki

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £275.00 Sale

Goshiki 

Breeder: Yagoro 

Age: Nissai

size: 32cm