Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Kohaku

Kohaku

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £225.00 Sale

Kohaku

Breeder: Yagoro 

Age: Nissai

Size: 30cm