ParkFarmFisheries 01525 229140

Beni Kumunyu

Beni Kumunyu

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £245.00 £171.50 Sale

Beni Kumunyu 

Breeder: Takahashi 

Age: Nissai

size: 35-40cm