Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Koi 7

Koi 7

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Kohaku

Age: Tosai

Breeder: Marusho

Size: 23cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries