Please phone 01525 229140 to make an appointment at our shop.

Doitsu Aka Bekko

Doitsu Aka Bekko

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £725.00 Sale

Doitsu Aka Bekko

Breeder: Otsuka

Age: Nissai 

Size: 40cm

Sex: Female

A good example of this variety that don’t often come about.