Please phone 01525 229140 to make an appointment at our shop.

Ki kikukuryu

Ki kikukuryu

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £525.00 Sale

Ki kikokuryu

Breeder: Aoki

Age: Sansai 

Sex: Female