Please phone 01525 229140 to make an appointment at our shop.

Koi 10

Koi 10

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Kohaku

Age: Tosai

Breeder: Marusho

Size: 21cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries