Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Koi 2

Koi 2

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Koromo

Breeder: Marusho

Age: Tosai

Size: 21cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries