Please phone 01525 229140 to make an appointment at our shop.

Koi 26

Koi 26

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Chagoi

Age: Tosai

Breeder: Saito (Marudo bloodline)

Size: 29cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries