Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Koi 26

Koi 26

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Chagoi

Age: Tosai

Breeder: Saito (Marudo bloodline)

Size: 29cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries