Please phone 01525 229140 to make an appointment at our shop.

Koi 27

Koi 27

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Kikusui

Age: Tosai

Breeder: Yamasaki

Size: 

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries