Please phone 01525 229140 to make an appointment at our shop.

Koi 37

Koi 37

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Hi Utsuri 

Age: Tosai

Breeder: Yamasaki 

Size: 18cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries