Please phone 01525 229140 to make an appointment at our shop.

Koi 38

Koi 38

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Goshiki

Age: Tosai

Breeder: Saito

Size: 20cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries