We are open for the Spring & Summer times. Please Call us: 01525 229140

Koi 43

Koi 43

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Ginrin Benigoi

Age: Tosai

Breeder: Yamasaki

Size: 19cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries