Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Koi 49

Koi 49

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Goshiki

Age: Tosai

Breeder: Saito

Size: 19cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries