Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Koi 8

Koi 8

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Kohaku

Age: Tosai

Breeder: Marusho

Size: 19

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries