Please phone 01525 229140 to make an appointment at our shop.

Koi 9

Koi 9

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £75.00 Sale

Kohaku

Age: Tosai

Breeder: Marusho

Size: 23cm

Price includes Azukari at ParkfarmFisheries