Skip to product information
1 of 1

Park Farm Fisheries Koi Sales

Beni kikokuryu

Beni kikokuryu

Regular price £425.00
Regular price Sale price £425.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Beni kikokuryu

Breeder: Kansuke

Age: Sansai

Size: 45cm

Sex: Female

View full details