Skip to product information
1 of 1

Park Farm Fisheries Koi Sales

Benigoi

Benigoi

Regular price £575.00
Regular price Sale price £575.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Benigoi

Breeder: Marusei

Age: Nissai

Size: 50cm

View full details