ParkFarmFisheries 01525 229140

Doitsu kohaku

Doitsu kohaku

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £245.00 £171.50 Sale

Doitsu Kohaku

Breeder: Takahashi 

Age: Nissai

size: 35-40cm