ParkFarmFisheries 01525 229140

Doitsu Kohaku

Doitsu Kohaku

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £120.00 £80.00 Sale

Type: Doitsu Kohaku

Breeder: Kawakami

Age: Tosai

Size: 18cm