ParkFarmFisheries 01525 229140

Ginrin Shiro Utsuri

Ginrin Shiro Utsuri

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £225.00 Sale

Type: Gin Rin Shiro Utsuri 

Breeder: kanezo

Age: Nissai

Size: 35cm