Skip to product information
1 of 1

Park Farm Fisheries Koi Sales

Kikokuryu

Kikokuryu

Regular price £725.00
Regular price Sale price £725.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Kikokuryu 

Breeder: Yagoro 

Age: Sansai 

Size: 48cm

Sex: Female

View full details