Our store is open for spring & summer. Call us: 01525 229140

Kohaku

Kohaku

Park Farm Fisheries Koi Sales

Regular price £395.00 Sale

Nisan Kohaku 

Breeder: Marusei 

Age: Nissai

Size: 42cm